חשבון כפול / עליזקה ארצי

חשבון כפול

עליזקה ארצי - עין דור

איור מאת יעקב גוטרמן, העוגן 

 

איור מאת יעקב גוטרמן

כאשר הייתי חברת קיבוץ מזרע, יודעי דבר, הלוא הם זקני הדור, העבירו לצעירי הקיבוץ, למען ההיסטוריה את הסיפור הבא:

 

כאשר הקיבוץ היה בראשית דרכו, הסוסים היוו סקטור חשוב ביותר בעבודות השדה. לא רק שהיו אחראים לכל העיבודים, אלא הם שהובילו את העובדים אל השדה ואת היבולים משם לקיבוץ.

יום אחד החליט אחד הסוסים, אשר עבד קשה לקיום הפרנסה, ליטול יום חופש וברח מהאורווה אל מרחבי העמק.

 

כאשר הסוס הגיע לקיבוץ שריד הוא נתפס ע"י חברי הקיבוץ ושוכן באורווה המקומית. מייד הועברה הידיעה למזרע שהסוס נמצא ואפשר לבוא ולהחזירו לביתו. ואומנם כך נעשה.

 

כעבור יומיים הגיע למזרע חשבון עבור המספוא שהסוס כילה כאשר התארח בשריד.

 

רכז המשק במזרע שהיה גם מנהל החשבונות, יחד עם המזכירות, טיכסו עצה - מה לעשות בחשבון הזה? לאחר דיון ממצה, נמצא המוצא. מאחר שהסוס שוטט בשדות שריד, הוא בוודאי לא התאפק ופיזר גלליו שם. לכן נשלח חשבון נגדי, על אותו הסכום, בעבור... הזבל שהסוס הותיר בשדות שריד.

שווים               

קיבוץ ואקטואליה

סיפורים אחרונים

עדכון אחרון: