יציאת מצרים - 74 / יגאל וילפנד

יציאת מצרים - 74

יגאל וילפנד - עין השופט

איור מאת יעקב גוטרמן, העוגן

[תוספת להגדה הקיבוצית של פסח בעין-השופט. 1974]

(מתוך הספר "מעגלים" הוצאת בכתב 2007)

 

איור מאת יעקב גוטרמן

כשהיינו ילדים, אמרנו חושך מצרים/ והתכוונו ללילה שאין בו כוכבים/ היום כשבגרנו, אנחנו יודעים/ שיש חושך גדול יותר/ כשמישהו הולך לידך כברת דרך ולא חוזר. ורק הד קולו, מבט עיניו, זיכרונו/ נותרים להאיר ככוכבים.

 

יוצאים ממצרים/ ללכת אל ישראל/ והדרך גדולה/ מישהו אומר בלחש אמונה/ מישהו מזיל בסתר דמעה/ ובלב תקווה/ שהחברות ששירתה במדבר וברמה/ תשיב אלינו את ישראל שלנו/ העובדת, הפשוטה, היפה.

 

ויודעים שקשה לשנות/ והדרך גדולה/ והתהייה רבה./ אחרי הכל הלכו ישראל במדבר ארבעים שנה/ ובני קורח מרדו/ ורבים נהו אחר אלים אחרים/ ועגל הזהב החל קורץ באותם ימים/ ומשה ידיו כבדות/ והעם רואים את האותות/ והוא רק את הארץ ראה/ ואליה לא בא/ ואלה שהגיעו לא תמיד היו ראויים/ ובדרך נותרו, כתמיד, הטובים.

 

ואנחנו הולכים והולכים/ ועמנו החוזרים משבי אל בית חם/ ועמנו הנופלים / שלא ישובו לעולם.

 

ואנחנו זוכרים,/ במקום אחר כתוב,/ ואחר הדברים האלה / שקטה הארץ, ארבעים שנה/ לאמור, בימים אחרים לא שקטה/ ואנחנו כמהים לשקט הזה, לדממה.

 

יוצאים ממצרים, והדרך גדולה/ ובלב תפילה/ שלא תהיה עוד מלחמה/ ובפסח הבא יהיו הגבורות/ והעלילות/ רק נושא לאגדות.

סיפורים אחרונים

עדכון אחרון: