החוגיסט / יצחק צבי  החוגיסט
מתוך: צ'יזבאטים של אמת - מקדמוניותה של קבוצת החוגים
מאת יצחק צבי,  מעוז חיים
איור מאת יעקב גוטרמן, העוגן

יוזיק, החוגיסט הנאמן ובעל המוסר העליון, נבחר לגזבר. הוא היה מהגזברים הראשונים בקבוצה.


איור מאת יעקב גוטרמן

בימות החום היתה לשונו נדבקת לחיכו מרוב התרוצצויות ברחובות,ובעיר אפילו מים אין להשיג, כי ברזים מחוץ לבתים אין. בא לפניו יצרו הרע והשיאו לקנות לו כוס גזוז, שמחירה היה בסך הכל – שני מיל, אלא שעד שניגש לקיוסק הראשון החל יצרו הטוב להציק לו, כאומר: מה זכות יש לך לקנות כוס גזוז לעצמך, בשעה שחבריך בבית חסרים תענוג זה ? סטה במהירות מן המקום והלך לו הלאה, כשצמאונו מוסיף להציק לו.

מדי התקרבו אל קיוסק כלשהו, וקיוסקים בעיר לא חסרו, שבו ונתחדשו הלבטים בליבו. רגע אחד נתפתה לשתות, אך מיד שב ודחה מלפניו רעיון "בורגני" זה..

אולם, משכלו כל הקיצין ולשונו יבשה כחרס, החל יוזיק לחשב חשבונות אחרים: צא וראה, כוס גזוז זו, אם תתחלק על כל חברי הקבוצה, ייזקף על כל חבר וחבר חלק זעיר שבזעירים, והרי שאתה, כבא- כוחם, כשליח שלהם,  יכול להתיר לך הוצאה זעומה זו --- וכך, בעצימת עין אחת, השתיק את נקיפות המצפון, ומשך אליו את כוס הגזוז הראשונה..

כשנודע הדבר בקבוצה, היו החבריא מלגלגים עליו וצוחקים למוסריותו שלא מעלמא הדין.  מיודענו שמר את הדבר בליבו, ומאז החליט לנהוג כאחד האדם..

מאותה שעה הותרה הרצועה והושלכה הרחק הרחק..

 

 


שווים               

קיבוץ ואקטואליה


סיפורים אחרונים

עדכון אחרון: