מקלחת משותפת / יצחק צבי ז"ל

מקלחת משותפת

יצחק צבי ז"ל, מעוז חיים

איור מאת יעקב גוטרמן, העוגן

 

לאה'לה, הנערה בעלת הטמפרמנט, נשאה את דגל "האהבה החופשית" ברמה. ביוזמתה הפכה המקלחת היחידה שהייתה בקבוצה ברעננה למקלחת משותפת - לבחורים ולבחורות יחדיו. וכל אשר התבושש, הצטרך להתקלח בשעה מאוחרת יותר, כשהמקום התפנה למקלחת  "פרטית".

איור מאת יעקב גוטרמן, העוגן

אותה מקלחת הייתה ארעית, צרור של פחים וקרשים. פנינו לסוכנות וביקשנו תקציב למקלחת 'אנושית'.

ואומנם, ערב אחד הופיע בא כוח הסוכנות לברר מה טעם דרישתנו. לפי לבושו ולפי זקנקנו נראה שהאיש הנשלח דתי היה, ובואו חל בדיוק בשעת ההתקלחות המשותפת.

 

כשהגיע שאל היכן המקלחת הקיימת. אמרו לו שילך לפי שאון הקולות וימצא... ניגש ברתיעה קלה, דפק על הפתחון, וכשלא נענה – משך את הדלת וקיבל - - הלם! נתאבן! גם בפחון עצמו הושלך הס!

והנה בלי צרמוניות, צועדת לקראתו לאה'לה כשהיא ערומה, מבהיקה ונוטפת, רצתה לשאול מה חפצו, אך כשנעצרה מולו כמעט יצאו עיניו מגולגולתו, פיו נפתח מבלי יכולת לסוגרו, כך כשרוי בגן עדן מכושף, נשאר תקוע במקומו רגע ארוך, ארוך...

 

פתאום "תפס" נשימה ובצעקת 'גוואלד'! הרים את רגליו ונמלט כרוח פרצים...

 

כמובן לא קל היה לבא-כוחנו להביא להתפייסות במשרדי הסוכנות בירושלים. אך המקלחת אושרה והוקמה: שני אגפים נפרדים לכל צד, כיאות לחברה מתוקנת.

 

אף על פי כן, זמן רב לא היו מקפידים, דלתות האגפים היו נשארות לעתים קרובות פתוחות זו כנגד זו, זכר לאותם ימים...

סיפורים אחרונים

עדכון אחרון: